;

بزرگترین صادرکنندگان پوشاک به ایران کدامند؟

  • 0 نظر
  • 341 بازدید
  • چهارشنبه 22 آذر 1396

بزرگترین صادرکنندگان پوشاک به ایران کدامند؟;
بزرگترین صادرکنندگان پوشاک به ایران کدامند؟

 بزرگترین صادرکنندگان پوشاک به ایران كدامند؟  

طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳۷۶ تن انواع پوشاک به ارزش ۱۵ میلیون و ۲۵۷ هزار دلار وارد کشور شده است.

 واردات پوشاک نسبت به سال 1390 ۵.۴۹ درصد کاهش وزنی و ۳.۸۸ درصد افزایش ارزشی داشته است.

پوشاک در تاریخ مورد گزارش تنها ۰.۰۴ درصد از سهم واردات کل کشور را به خود اختصاص داده که این سهم البته در سال گذشته نیز ۰.۰۳ درصد بوده است.

  صادرکنندگان-پوشاک -1

نظرات خود را بیان کنید

ارسال نظر

  -     سی و نه   =   بیست و نه