;

فرصت های شغلی


فرصت های شغلی
4.67 از 5 بوسیله 3 رای
فرصت های شغلی در الکامد

  فرصت های شغلی -1

 

                                                                                                                                                           فرصت های شغلی در الکامد

                                                                                                                                       برای پیشرفت و تکمیل تیم خودت به استعداد شما نیاز داریم 

 

واحد فنی و پشتیبانی:

1- فارع تحصیل رشته نرم افزار

2- دانشجویان رشته نرم افزار

3-  مدیر دیجیتال مارکتینگ

4-  برنامه نویس موبایل

واحد فروش:

1- مدیر واحد فروش و بازاریابی

2- بازاریاب حضوری 

3- بازاریاب تلفنی

4- بازاریاب شبکه مجازی

واحد تدارکات و پشتیبانی:

1- مدیر تدارکات و پشتیانی

2- عکاس آماتور و حرفه ای

3- کارمند اداری

4- حمل و نقل

واحد مالی و پشتیبانی مشتریان:

1- مدیر مالی

2- حسابدار

3- کارمند اداری

 

تماس با ما